Aitokissanminttu, viljelyohjeet

Käyttö ja markkinat

Aitokissanminttua käytetään lähinnä rohto- ja koristekasvina. Nykyisin sen viljely on melko vähäistä. Pienille määrille löytyy ostajia Suomesta.

Viljelyedellytykset

Maalajin ja kasvupaikan suhteen kissanminttu on vaatimaton menestyen kaikilla maalajeilla ja myös puolivarjossa. Jos kasvualusta on liian kostea, jääpolte voi tuhota kasvuston. Lannoituksen pitäisi olla kohtalaisen voimakas eli 3 - 4 kg/ m². Sopiva pH on 5,8 - 6,5. Tuotannollisessa viljelyssä kasvatus kestää usein vain kolme vuotta, sillä kasvuvoima ei varsinkaan muovissa viljeltäessä riitä useammalle vuodelle. Kasvi talvehtii Suomessa kohtalaisesti.

Lisäys

Aitokissanminttua voidaan lisätä joko siemenistä tai kasvullisesti pistokkaista tai vanhoja taimia jakamalla. Se myös kylvää itse itseään ellei siemeniä kerätä ajoissa talteen. Suorakylvö avomaalle on vaivattomampaa kuin taimikasvatus, vaikkakin kitkentätarve muodostuu suuremmaksi. Suorakylvön voi tehdä toukokuun puolivälistä eteenpäin 30 - 50 cm:n rivivälein. Siementarve on n. 30 g/ a. Jos käytetään taimikasvatusta, siemenet kylvetään toukokuun alussa 3-5 kpl ruukkuunsa. Taimet voidaan istuttaa kesäkuun puolivälissä esim. kaksiriviseen harjuun 25 cm:n taimivälein. Muoviin istutettaessa taimia mahtuu 9 kpl neliölle. Vanhoja taimia voi jakaa keväällä tai syksyllä, ja puutumattomia pistokkaita voi ottaa alkukesällä.

Hoito

Rikkaruohot torjutaan tarpeen mukaan. Lisälannoitukseksi tarvitaan vuosittain kilon verran kompostia neliölle riviväleihin tai harjujen väleihin lisättynä joko keväällä tai ensimmäisen sadonkorjuun jälkeen. Tauteja ja tuholaisia kasvilla ei juurikaan esiinny.

Sadonkorjuu ja käsittely

Ensimmäisenä vuonna saadaan yksi sato, joka korjataan elokuun loppupuolella 10 - 15 cm:n korkeudelta. Seuraavina kesinä saadaan 2 - 3 satoa, jotka korjataan kesä-heinäkuun vaihteessa, elokuun alkupuoliskolla ja mahdollisesti vielä pieni sato alkusyksystä.

Satoisuus

Ensimmäisen vuoden tuoresato on 40 - 100 kg/ a, mikä vastaa kuivattuna 5 - 12 kg ja edelleen lajiteltuna 3 - 7 kg/ a. Seuraavien vuosien sato on tuoreena 150 - 300, kuivattuna 19 - 38 ja edelleen lajiteltuna 11 - 22 kg/ a.

Lähteet:

Veli-Matti Lääperi: Rohdos- ja maustekasvit, Tuotannollisen luonnonmukaisen viljelyn ohjekirja. Porvoo 1995.